Zet in passive

Zet onderstaande actieve zinnen in de passive. Het gaat hierbij alleen om zinnen in Present Simple en Past Simple.
Gebruik hoofdletters aan het begin van een zin en gebruik ook de punt om de zin af te sluiten.

1. The police help the children.

2. I brought some gifts.

3. Our cat eats little birds.

4. I take photos.

5. We saw a movie yesterday.


Vraag 1 van 5

(Visited 17 times, 1 visits today)