Uitleg present perfect

Uitleg present perfect

Present perfect Voltooid tegenwoordige tijd

 

Wanneer gebruik je nou de present perfect?

Je gebruikt de present perfect wanneer een actie:

1 In het verleden is gebeurd en waarvan het effect nog merkbaar of zichtbaar is.

 

Voorbeeld:

We have build a house

Wij hebben een huis gebouwd.

In het verleden heb je een huis gebouwd en het effect is nog steeds zichtbaar want dat huis zal er nog wel staan.

Present perfect is have been

  1. In het verleden gebeurd en nu nog steeds bezig

 

Voorbeeld:

We have been at school since eight o’clock

 

We zijn om 8 uur naar school gegaan maar zijn er nu nog steeds.

Present perfect is dus have been

 

Signaalwoorden persent perfect:

For

Yet

Never

Ever

Just

Already

Since

So

Still

 

Voorbeeld:

David had just finished his homework

 

Has finished is de present perfect

 

Wat is de vorm van de present perfect

De vorm is eerst have or has en daarna het voltooid deelwoord.

Have —-à gebruik je bij I/you/we/they

Has –à gebruik je bij  she/he/it

 

Voltooid deelwoord=  past participle

 

Je hebt regelmatige en onregelmaitige voltooid deelwoorden.

Regelmatig.

Eindigen altijd op ed

 

Example

 

Paul has played tennis for hours

 

Onregelmatig voltooid deelwoord.

 

Deze krijgen een eigen vorm!

Find wordt bijvoorbeeld found

 

Voorbeeld.

They have been married since 1999

 

Have been is de vorm van de present perfect

Been stamt af van het werkwoord to be

 

To be wordt dus als voltooid deelwoord been.

 

(Visited 25 times, 1 visits today)