Passive

Bekijk de video goed.

 

Bekijk eens de video goed. Maak eventueel aantekeningen

Voer uw email in:

1. Met deze oefeningen leer je de regels en het toepassen van de lijdende vorm (passive). Als je dit geleerd hebt kun je veel meer gevarieerd praten in het engels. Inplaats van wat iemand doet, kun je vertellen wat er met iets of iemand gebeurt. Je leert je verplaatsen in een ander.

In een actieve zin voert het onderwerp van de zin de handeling uit. In een passieve zin (passive) ondergaat het onderwerp de handeling. Wil je in de huid kruipen van het lijdend voorwerp of een meewerkend voorwerp dan is de Passive de manier om dat te doen. Een passive kent altijd een vorm van to be (dezelfde tijd als de actieve zin) en het voltooid deelwoord (past participle) van het werkwoord dat plaats vindt (de handeling). Zo wordt de zin The teacher is telling me about the Passive. Van actief naar passief: I am being told about the passive.

Bekijk de video goed.

https://www.youtube.com/watch?v=os8UCfYlbPA

Heb je de video bekeken?

2. Geef met een p of a aan of het hier om een Active of Passive zin gaat.

I saw him in the green grocer’s

3. Geef met een p of a aan of het hier om een Active of Passive zin gaat.

He was held hostage for over ninety days

4. Geef met een p of a aan of het hier om een Active of Passive zin gaat.

Me and my son love to play catch.

5. Geef met een p of a aan of het hier om een Active of Passive zin gaat.

My friend is calling school to say he is ill

6.  

Geef met een p of a aan of het hier om een Active of Passive zin gaat.

My friend is calling school to say he is ill

 

7. Geef met een p of a aan of het hier om een Active of Passive zin gaat.

His wallet was stolen

8. Geef met een p of a aan of het hier om een Active of Passive zin gaat.

 

His wallet is missing

9. Geef met een p of a aan of het hier om een Active of Passive zin gaat.

 

Our house was painted by me and some friends of mine.

10. Geef met een p of a aan of het hier om een Active of Passive zin gaat.

The room was being cleaned when I came in.

11. Geef met een p of a aan of het hier om een Active of Passive zin gaat.

 

I am cleaning my room.

12. Geef met een p of a aan of het hier om een Active of Passive zin gaat.

 

The mechanic has retired our car


Vraag 1 van 12

(Visited 39 times, 1 visits today)